SOM COOPERATIVA

Som una escola cooperativa. A més a més, apostem per una educació en valors: la inclusió, la coeducació, la interculturalitat i el compromís comunitari.

La cooperació i el foment de la creativitat ens permeten promoure el desenvolupament integral dels xiquets i les xiquetes.

Projectes Aprenentatge-servei

La "REDApS" reconeix la trajectòria de treball amb l’Aprenentatge Servei de l’escola.

L'aprenentatge-servei és una pedagogia que combina els aprenentatges acadèmics amb el servei comunitari, i que té com a protagonistes als nostres alumnes.

L'escola ha rebut un reconeixement com a entitat impulsora de l’Aprenentatge Servei per part de la REDApS, la Xarxa Espanyola d’Aprenentatge Servei.

COMUNITAT EDUCATIVA

La participació de tota la comunitat educativa (professorat, alumnat, l'entorn del centre i, d'una manera especial, les famílies) juga un paper fonamental en el nostre projecte educatiu.

Dins de l'EIX SOCIAL del nostre projecte educatiu, creem accions per atendre les necessitats de la nostra comunitat educativa i fomentar-ne la participació, especialment de les famílies i del nostre entorn:

 • Escola de Famílies del centre.
 • Informació sobre ajudes i beques i col·laboració en la seua tramitació.
 • Col·laboració amb entitats de l’entorn del centre.
 • Projecte d’Aprenentatge Servei (ApS).

EDUCACIÓ INCLUSIVA

Oferim una educació inclusiva per a tot l'alumnat, atenent les seues necessitats educatives i socioculturals, prioritzant la participació en l'entorn escolar i social, i utilitzant metodologies actives.

El nostre projecte educatiu desenvolupa accions diverses que giren al voltant de 3 eixos. A l'EIX PEDAGÒGIC realitzem accions que, dia a dia, guien l’objectiu de fer realitat una escola inclusiva per a totes i per a tots.

 • Pla d’Acollida del centre.
 • Pla d’Actuacions per a la Millora (PAM).
 • Projectes d’Investigació i Innovació Educatives (PIIE).
 • Centre Promotor de l’Activitat Física i l’Esport.

DIVERSITAT CULTURAL

Som un centre laic i pluralista, obert a la diversitat cultural de l'alumnat i de les seues famílies; un centre on el respecte a aquesta diversitat és la base per a una educació en principis i valors inspirada en els Drets Humans.

A l'EIX INTERCULTURAL realitzem accions per conèixer i reconèixer la diversitat cultural de la nostra comunitat educativa, tret d’identitat de l’escola i marc de la nostra acció educativa:

 • Setmana Intercultural.
 • Activitats de sensibilització sobre la realitat intercultural de la comunitat educativa.
 • Col·laboració amb entitats de suport a les persones migrants i refugiades.