INFORMACIÓ

El Portfoli Europeu de les Llengües (PEL) és un document personal promogut pel Consell d'Europa en el qual els que aprenen o han aprés una llengua, ja siga a l'escola o fora d'ella, poden registrar les seues experiències d'aprenentatge de llengües i cultures i reflexionar sobre elles.

El Portfoli consta de 3 parts:

  • Passaport de Llengües

Ho actualitza regularment el titular. Reflecteix el que aquest sap fer en diferents llengües. Mitjançant el Quadre d'Acte avaluació, que descriu les competències per destreses (parlar, llegir, escoltar, escriure), el titular pot reflexionar i autoevaluarse. També conté informació sobre diplomes obtinguts, cursos als quals ha assistit així com contactes relacionats amb altres llengües i cultures.

  • Biografia lingüística

En ella es descriuen les experiències del titular en cadascuna de les llengües i està dissenyada per a servir de guia a l'aprenent a l'hora de planificar i avaluar el seu progrés.

  • Dossier
    Conté exemples de treballs personals per a il·lustrar les capacitats i coneixements lingüístics. (Certificats, diplomes, treballs escrits, projectes, enregistraments en àudio, vídeo, presentacions, etc.)

per a qué serveix el Portfoli?

  • Per a animar a tots a aprendre més llengües, cadascun dins de les seues capacitats, i a continuar aprenent-les al llarg de tota la vida.
  • Per a facilitar la mobilitat a Europa, mitjançant una descripció clara i recognoscible internacionalment de les competències lingüístiques.
  • Per a afavorir l'enteniment i la tolerància entre els ciutadans d'Europa, mitjançant el coneixement d'altres llengües i cultures.

 

 

Curs 2022/2023