Curs 2021/2022

OBJECTIUS ERASMUS+

  • Millorar el nivell d'aptituds i competències bàsiques del nostre alumnat.
  • Augmentar la qualitat i l'excel·lència de l'educació secundària.
  • Millorar l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües i promoure l'àmplia diversitat lingüística de la Unió Europea i la sensibilització intercultural.
  • Promoure l'aparició i la conscienciació d'un espai europeu d'aprenentatge permanent.
  • Potenciar la dimensió internacional de l'educació i la formació.

Projecte Erasmus+ “Your voice for tomorrow´s Europe”

curs 2021-2022

L'objectiu fonamental és afavorir la participació de l'alumnat en les institucions públiques europees (locals, nacionals i internacionals) i que d'aquesta manera contribuïsquen amb les seues decisions a construir una Europa més justa, més solidària i amb uns llaços d'unió cada vegada més fortes.

Un grup d'alumnes i alumnes de 3r i 4t de l'ESO desenvolupa, conjuntament amb altres instituts de Polònia, Bulgària i Turquia, el projecte.

Curs 2017/2018

Erasmus+ KA219: put yourself in my shoes

A l'abril del 2018 l'alumnat seleccionat per a formar part del Projecte Erasmus+ d'Educació Secundària “Put Yorself in my Shoes”, va iniciar el seu període de mobilitat a Lentini a Sicília (Itàlia), convivint amb alumnes del país de destí per a treballar conjuntament amb entitats que treballen amb col·lectius desfavorits, principalment amb persones refugiades. L'objectiu va ser despertar en els estudiants l'empatia, tolerància i respecte cap a altres cultures, permetent així que es desenvolupara el seu esperit solidari.

A l'octubre els alumnes d'Itàlia i Portugal van visitar el nostre país, acollits per famílies del centre, per a continuar compartint experiències i complir amb els objectius establits.