E. Infantil 2n Cicle. Horari: Dll-Dj 09:00 a 13:00 – 15:00 a 16:30. DV 09:00 a 12:00

Amb la finalitat de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels xiquets i les xiquetes, proposem una metodologia globalitzadora dins de l’aula d’infantil.

Els nostres alumnes comencen el dia amb una assemblea a la qual li segueixen activitats tant individuals com a col·lectives, joc lliure, activitats de lectoescriptura i moltes altres que potencien una formació integral i enriquidora. Aquesta etapa compta amb mestres especialistes que imparteixen diferents àmbits educatius com Anglés, Educació Física i Religió i Valors. Per a afavorir l’aprenentatge primerenc de diversos idiomes comptem amb el programa plurilingüe del centre. A més hem inclòs el mètode matemàtic ABN en les aules de 5 anys i 1º de Primària, per la qual cosa els alumnes aprenen les matemàtiques d’una manera manipulativa i divertida.

Educació Primària. Horari: Dll-Dj 09:00 a 13:00 – 15:00 a 16:30. DV 09:00 a 12:00

L’Educació primària té caràcter obligatori i gratuït i consta de sis cursos acadèmics que se seguiran ordinàriament entre els sis i els dotze anys d’edat.

La finalitat d’aquesta etapa és proporcionar a tots els xiquets una educació comuna que faça possible l’adquisició dels elements bàsics culturals, els aprenentatges relatius a l’expressió oral, a la lectura, a l’escriptura i al càlcul aritmètic, així com una progressiva autonomia d’acció en el seu mitjà. Aquesta etapa a més compta amb assignatures impartides per mestres especialistes en aquesta àrea, com Anglés, Educació Física, Religió i Valors, Plàstica i Música.

Per a afavorir l’aprenentatge primerenc de diversos idiomes comptem amb el programa plurilingüe del centre.

Educació Secundària Obligatòria. Horari:

 

L’Ensenyament Secundari Obligatori és una etapa educativa que dura quatre cursos escolars i que transcorre entre els 12 i els 16 anys. En finalitzar aquesta etapa s’obté el títol de Graduat en Secundària.

Aquest ensenyament té una doble finalitat: d’una banda, pretén que els alumnes aconseguisquen uns coneixements bàsics que es consideren essencials i mínims para tot ciutadà. D’ací ve el seu caràcter d’ensenyament obligatori. D’altra banda, prepara als alumnes adequadament per als estudis posteriors i s’orienta a l’adquisició d’idees, al desenvolupament d’habilitats i a l’assimilació de valors.

Per a aconseguir aquestes finalitats la regulació legal de l’ESO estableix uns objectius que es refereixen a les capacitats que la persona ha de desenvolupar durant aquest període: capacitats no solament intel·lectuals, sinó també físiques, afectives, socials, ètiques, etc.