Des de la nostra Escola d’Educació Infantil cerquem contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels xiquets i les xiquetes i oferir-los tot tipus d’experiències per a afavorir el seu desenvolupament afectiu, el moviment i els hàbits de control corporal, les manifestacions de la comunicació i del llenguatge,  les pautes elementals de convivència i relació social, així com el descobriment de les característiques físiques i socials del mitjà. A més es facilitarà que xiquetes i xiquets elaboren una imatge de si mateixos positiva i equilibrada i adquirisquen autonomia personal.

En el primer cicle d’Educació Infantil comptem amb dues aules (1 i 2 anys) adaptades a les necessitats específiques dels més xicotets. El nostre centre està subvencionat per la Consellería.