L’alumnat de 3er d’ESO de la matèria de Física i Química realitzaren un taller de separació de mescles heterogènies. Per això, treballaren en grups menuts creant un “lapbook” del procediments que emprarien darrerament. A l’última sessió, treballaren com autèntics científics posant en pràctica tot allò aprés.

Related posts