Les alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa, que estan gaudint de la beca ERASMUS+ en Barcelos, Portugal, han començat a realitzar les pràctiques formatives en l’Institut Agrupamento de Escolas de Barcelos.

La beca Erasmus+ del nostre projecte “Noves oportunitats de formació i ocupació a Europa” permet que els/les candidats seleccionats perfeccionen les seues habilitats mitjançant la formació en centres de treball, amb una duració de 380 hores de formació.

 

Related posts