L’alumnat de primer curs de cicles vam visitar l’empresa cooperativa Vento Maquinaria Industrial, S. Coop V. situada en el Polígon Industrial Fuente del Jarro de Paterna. Aquesta visita és una activitat programada dins del nostre Projecte d’Investigació i Innovació Educativa “Aprendre fent cooperativisme”, que aquest curs s’està realitzant.

Vento Maquinaria Industria S. Coop. V, és especialista en el disseny i fabricació de maquinària industrial. Té un equip de grans professionals amb molta experiència, els quals desenvolupen projectes en diversos sectors industrials. El seu creixement s’ha fonamentat en un esperit innovador, el compromís mediambiental, inversions productives i fiables i en una aposta per les persones.

Els/les alumnes i dos professores, vam recórrer les instal·lacions acompanyats en tot moment pel seu president, Francisco Piñero Vento, el qual va saber transmetre la il·lusió i l’esforç que han realitzat des del seu inici,  l’any 1940,  per a convertir una petita empresa familiar en una gran cooperativa, compromesa amb el medi ambient i les persones. Van considerar aquesta visita molt interessant i motivadora.

Aquesta activitat  ha desenvolupat en l’alumnat habilitats com la iniciativa, la presa de decisions, la creativitat i el treball en grup, a més d’assimilar conceptes bàsics sobre la creació i gestió de les cooperatives i fomentar l’esperit emprenedor.

Related posts