Després d’un any d’espera, per culpa de la pandèmia, per fi realitzarem les mobilitats previstes dins del Projecte ErasmusPlus “Your voice for tomorrow’s Europe” d’ESO.

Fins ara, hem realitzat diverses comeses virtuals amb els centres participants situats en Pulawy (Polònia), Çeşme (Turquia) i Sofia (Bulgària). El pròxim 6 de març (diumenge) i fins al diumenge 13 de març, tenim prevista una visita al col·legi de Polònia on, amb companyia dels col·legis dels altres països socis, realitzarem diferents activitats que reforçaren el nostre sentit de pertinença a la Unió Europea, ens ajudarà a millorar la nostra competència en anglés i on establirem nous llaços d’amistat.

Després d’un ardu procés de selecció de l’alumnat participant en aquesta primera mobilitat, han sigut quatre xiques i dos xics de 4t d’ESO els afortunats que viatjaran a Pulawy acompanyats per dos professors del Col·legi Santa Cruz. En breu seleccionarem als altres dos grups de sis alumnes que participaran en les mobilitats previstes a Turquia i Bulgària.

El pròxim mes de Juny, ens convertirem en centre d’acolliment, ací a Mislata, a les nostres cases, de l’alumnat participant en les mobilitats de les escoles companyes. Estem acabant de preparar el programa per a què quan ens visiten s’emporten un bon record de la seua estada a València.

Us anirem informant a través de la nostra web i de les xarxes socials del col·legi de les activitats que anem realitzant per a la consecució dels objectius previstos en el nostre projecte.


After a year waiting, due to the pandemic, we are finally carrying out the planned mobility within the ErasmusPlus Project “Your voice for tomorrow’s Europe” of ESO.

Until now, we have taken part in several virtual assignments with the participating centres located in Pulawy (Poland), Çeşme (Turkey) and Sofia (Bulgaria). From March 6th (Sunday) to Sunday, March 13th, we are planning to visit the school in Poland where, together with the schools from the other partner countries, we will be carrying out different activities to strengthen our sense of belonging to the European Union, help us to improve our English skills and establish new bonds of friendship.

After an arduous candidate selection process, four lucky girls and two lucky boys from 4th ESO have been chosen to travel to Pulawy accompanied by two teachers from Santa Cruz School. As soon as possible, we will select the other two groups of six students who will take part in the planned mobilities to Turkey and Bulgaria.

Next June, our homes and school, here in Mislata, will be becoming a reception centre for the students participating in the mobility of partner schools. We are already preparing the program so that our partner students build good memories of their stay in Valencia.

We will keep you informed of all the activities carried out to achieve the objectives set out in our project through our school website and social networks.

 

Related posts