Els alumnes de tercer de secundària s’han divertit i han après realitzant maquetes de ponts en l’assignatura de tecnologia. Atès que el triangle és l’única figura geomètrica que no es deforma davant els esforços en una estructura, hem sotmès el pont entramat a càrrega amb diferents llibres i… ha suportat el pes!

Related posts