Mislata, 23 de març de 2020.

Benvolgudes famílies,

Com bé sabeu, la Resolució de 12 de març de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha determinat, com a conseqüència de la situació i evolució del Coronavirus (COVID-19), la suspensió temporal de l’activitat educativa presencial en tots els centres educatius.

Per altra banda, la Conselleria d’Educació ha donat a totes les escoles instruccions per a l’organització i funcionament dels centres educatius durant la suspensió temporal de l’activitat educativa presencial. Per això, els centres han d’organitzar el treball del professorat, de manera que es planifiquen tant la coordinació dels equips docents, com les actuacions que pot desenvolupar el professorat individualment sense necessitat d’acudir al centre educatiu.

Finalment, la Conselleria d’Educació ha fet arribar als centres educatius el Pla MULAN (Model Unificat Lectiu d’Activitats no Presencials), un pla d’acció per a l’acompanyament en l’educació a distància en totes les modalitats, cursos i cicles educatius. Es tracta d’un pla que té com a principal objectiu garantir la docència en línia al màxim alumnat possible.

 

Tenint en compte tot això, l’Equip Directiu de l’escola ha establert els següents procediments per assegurar la docència en línia PER A TOT L’ALUMNAT DEL 2n CICLE D’INFANTIL I PRIMÀRIA.

 

Com es fa la difusió de les tasques a l’alumnat?

Els materials amb les tasques que haurà de realitzar l’alumnat es penjaran en un espai configurat per a aquest fi a la pàgina web de l’escola (https://colsantacruz.es/). Des d’ací, les famílies i l’alumnat podran tindre accés a les diferents activitats que hauran de realitzar a casa.

Per cada grup-classe es penjarà setmanalment una FITXA DE TASQUES SETMANALS en què, ordenades per assignatures, apareixeran totes les activitats i tasques que l’alumnat del grup haurà de realitzar al llarg de la setmana. Així mateix, des d’aquesta FITXA DE TASQUES SETMANALS les famílies tindran accés a aquells materials complementaris de les tasques que, si fóra necessari, el professorat posarà a la seua disposició.

Una vegada es completen els treballs de les diferents activitats, les famílies enviaran al correu electrònic que apareixerà indicat a la FITXA DE TASQUES SETMANALS imatges de totes les tasques realitzades. Aquestes imatges corresponents al treball de la setmana s’enviaran en un únic enviament el dia que s’assenyale a la FITXA. A partir d’elles, el professorat avaluarà el treball realitzat a cada assignatura.

Està previst que l’espai a la pàgina web de l’escola on trobareu la FITXA DE TASQUES SETMANALS estarà operatiu a partir del 24 de març.

 

 

Com es comunica el centre i els seus docents amb l’alumnat i les seues famílies?

La via de comunicació serà el correu electrònic que haja proporcionat la família al tutor/a. Si no n’hi ha, es farà servir el número de telèfon igualment assenyalat per la família.

Mitjançant aquest canal de comunicació, les famílies podran rebre avisos del professorat i aquest podrà posar-se en contacte amb elles sempre que siga necessari.

 

Més que mai en les circumstàncies que estem vivint com a societat, volem transmetre-us tot el suport de l’escola i, una vegada més, posar-nos a la vostra disposició en tot allò que tinga a veure amb l’educació dels vostres fills i filles, molt especialment durant el temps en què es prolongue l’extraordinària situació actual.

 

Ànim i gràcies!

Related posts