Benvolgudes famílies,

Com bé sabeu, la Resolució de 12 de març de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha determinat, com a conseqüència de la situació i evolució del Coronavirus (COVID-19), la suspensió temporal de l’activitat educativa presencial en tots els centres educatius.

Per altra banda, la Conselleria d’Educació ha donat a totes les escoles instruccions per a l’organització i funcionament dels centres educatius durant la suspensió temporal de l’activitat educativa presencial. Per això, els centres han d’organitzar el treball del professorat, de manera que es planifiquen tant la coordinació dels equips docents, com les actuacions que pot desenvolupar el professorat individualment sense necessitat d’acudir al centre educatiu.

 

 

Finalment, la Conselleria d’Educació ha fet arribar als centres educatius el Pla MULAN (Model Unificat Lectiu d’Activitats no Presencials), un pla d’acció per a l’acompanyament en l’educació a distància en totes les modalitats, cursos i cicles educatius. Es tracta d’un pla que té com a principal objectiu garantir la docència en línia al màxim alumnat possible.

 

 

Tenint en compte tot això, l’Equip Directiu de l’escola ha establert els següents procediments per assegurar la docència en línia PER A TOT L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Com es fa la difusió de les tasques a l’alumnat?

La plataforma d’aprenentatge a distància (e-learning) que usarem serà Microsoft Teams.

Microsoft Teams és l’àrea de treball en equip d’Office 365 que estem configurant com a aula virtual per a tot el nostre alumnat.

Office365 és un paquet ofimàtic que reuneix diverses aplicacions informàtiques que permeten realitzar moltes funcions amb arxius i documents i també crear espais de treball col·laboratius. L’accés a Office365 i totes les seues aplicacions, entre elles Microsoft Teams, és gratuït per a tot l’alumnat mitjançant el seu compte de correu electrònic del centre. Aquest accés es realitza des de la pàgina web del centre (https://colsantacruz.es/)

El professorat de cada àrea crearà l’aula de la seua assignatura incloent-hi tot l’alumnat que la cursa. Amb aquests equips de classe es podrà, entre altres accions, crear tasques i activitats, elaborar qüestionaris, registrar comentaris i preguntes de l’alumnat participant, oferir-los un espai privat per prendre notes al bloc de notes de classe, etc.

A partir de la posada en marxa de les aules, se seguirà un horari des de casa. D’aquesta manera, l’alumnat podrà treballar cada àrea amb l’acompanyament del professor corresponent quan el necessite.

(S’ha elaborat un manual per a l’alumnat a fi d’explicar el funcionament bàsic de Microsoft Teams com a aula virtual).

Està previst que Microsoft Teams configurat com a plataforma d’aprenentatge a distància estarà operativa a partir del 24/04/2020

Com es comunica el centre i els seus docents amb l’alumnat i les seues famílies?

El compte de correu electrònic del centre que té assignat cada alumne és el que permetrà la comunicació entre docents i l’alumnat.

En cas que algun alumne bé no tinga activat el seu compte de correu del centre, o bé n’haja oblidat o perdut la contrasenya d’accés, haurem de comunicar- ho al correu electrònic de suport que hem habilitat: suporteso@colsantacruz.es

Més que mai en les circumstàncies que estem vivint com a societat, volem transmetre-us tot el suport de l’escola i, una vegada més, posar-nos a la vostra disposició en tot allò que tinga a veure amb l’educació dels vostres fills i filles, molt especialment durant el temps en què es prolongue l’extraordinària situació actual.

Acceso a TEAMS

Accés alumnes a Teams

Related posts