Divendres 18 de gener, els i les alumnes de 1r d’ESO van assistir a l’activitat “Tirant i Carmesina” que organitzaba el Palau de la Música de València.

L’assistència a concerts, el coneixement de diferents compositors, estils i cultures musicals han de formar part de la vida de l’alumnat per tal de conèixer les diferents cultures musicals del seu entorn, sent fonamental apreciar-les i enriquir-se personalment.

Carmesina i Tirant és un concert dramatitzat que ens acosta a la música del nostre Segle d’Or amb una proposta pensada especialment per al públic més jove. La producció combina diversos elements essencials que fan de l’espectacle un tot humanista on literatura, poesia, dansa, pintura, art i història confluïxen utilitzant la música com a vehicle d’unió.

L’activitat ha sigut molt ben acollida per l’alumnat del centre. Prenent com a base la novel·la de Joanot Martorell s’ha establert un fil per a repassar els elements essencials de la música del nostre Segle d’Or amb les influències pròpies de l’època.

D’altra banda, destaquem el comportament dels alumnes durant el desplaçament al Palau de la Música de València, així com el seu saber estar a la sala de concert. Es tracta d’una experiència educativa per a repertir tots els anys.

Related posts

Leave a Comment