Les societats cooperatives, com a part del sector de l'Economia Social, es regeixen per principis de transparència i de gestió democràtica. Mitjançant aquest Portal de Transparència pretenem facilitar a la ciutadania l'accés a la informació de l'escola Santa Cruz: la seua activitat, l'objecte i destí dels fons públics rebuts i els altres temes que puguen revestir interès públic.

Mostrem, doncs, el nostre compromís amb la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Informació institucional

Consulta la documentació de l'escola.

Informació econòmica

Consulta la informació econòmica de la cooperativa.

Subvencions i ajudes

Consulta les ajudes i subvencions de l'escola.