Avui descobrim i ens endinsem, de la mà de Visi Martínez, mediadora social del Centre d’Atenció a Refugiats (CAR) de Mislata, i de Paco Faus, professor d’Educació Física i coordinador dels projectes interdisciplinars de l’escola Mestres de la Creu, en els projectes d’Aprenentatge-Servei posats en marxa entre aquestes dues institucions des fa ja vuit anys, unes iniciatives que posen al centre del procés a la comunitat i que fan dels nostres barris i dels nostres pobles un espai de trobada i convivència.
Del text a l’acció: l’Aprenentatge-Servei com a eina per a problematitzar el currículum

En els últims anys, un dels eixos sobre els quals més s’està incidint en el món de l’educació és en el de treballar en el desenvolupament de noves propostes metodològiques d’ensenyament i d’aprenentatge que tinguen com a objectiu ajudar a superar els murs i les parets de les aules, vinculant així els continguts curriculars i formatius amb la realitat social que els envolta. Aquesta línia d’acció suposa apostar per transcendir una visió purament instrumental de l’educació, percebuda com la via obligada per a obtenir determinats resultats, per a considerar la seua funció en tota la seua plenitud: la formació d’una consciència cívica i ciutadana. Aquest és el cas de l’Aprenentatge-Servei (ApS), una proposta que cada vegada compta amb més reconeixement i que sorgeix de problematitzar el currículum escolar i l’entorn en què s’ubica l’escola fent-se preguntes relacionades amb el nostre dia a dia i comprometent-nos a intervenir sobre alguna qüestió concreta en la qual reconeixem que hi ha alguna cosa a millorar o canviar. Una metodologia que combina, per una part, l’aprenentatge basat en l’experiència i, per l’altra banda, la realització d’un servei a la comunitat treballant i col·laborant activament amb les entitats socials de l’entorn.

Una proposta que desborda, en paraules de Paco Faus, encarregat de coordinar els projectes d’Aprenentatge-Servei (ApS) de l’escola Mestres de la Creu (Mislata, Horta Sud), les parets de l’aula i obri la mirada cap a l’entorn, cap al poble, cap al carrer: «es tracta d’una pràctica educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un únic projecte ben articulat. És una pràctica educativa en la qual l’objectiu fonamental és donar un servei a l’entorn, de millorar-lo, al mateix temps que hi ha un aprenentatge de l’alumnat i de la resta de participants en el projecte».

Es tracta d’un projecte, per tant, que convida a construir mirades interdisciplinàries i a superar l’actual fragmentació de sabers i continguts que hi ha a les diferents institucions educatives per tal d’entrar en una altra lògica en la qual puguen entrar a dialogar diferents camps de coneixement, tal com afirma Jaume Martínez Bonafé a la presentació del programa d’Aprenentatge-Servei CApSA de la Universitat de València. Avui descobrim i ens endinsem, de la mà de Visi Martínez Blasco, mediadora social del Centre d’Atenció a Refugiats (CAR) de Mislata, i de Paco Faus Estruch, professor d’Educació Física i coordinador dels projectes interdisciplinaris de l’etapa de Secundària a l’escola cooperativa Mestres de la Creu, en els projectes d’Aprenentatge-Servei posats en marxa entre aquestes dues institucions des de fa ja huit anys, una sèrie d’iniciatives destinades tant a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO de l’escola així com als residents del Centre de Refugiats. Uns projectes que posen al centre del procés a la comunitat i que fan dels nostres barris i dels nostres pobles un espai de trobada i convivència.

Jornada de treball de l'alumnat amb Visi Martínez al CAR de Mislata. Autoria: Mestres de la Creu.

Jornada de treball de l’alumnat amb Visi Martínez al CAR de Mislata. Autoria: Mestres de la Creu.

Llegueix la notícia completa a la WEB DE LA UCEV

Reportatge al voltant del projecte d’Aprenentatge-Servei portat a terme per l’alumnat de l’escola Mestres de la Creu: https://www.youtube.com/watch?v=QNwEDUh87q0

Grup Territorial Aprenentatge-Servei CV: https://apscomunitatvalenciana.net/

Espai web Centre d’Acollida a Refugiats (CAR): https://bit.ly/CARMislata

Espai Web escola Mestres de la Creu: https://colsantacruz.es

 

Related posts