Per una metodologia senzilla, natural i divertida.

En el nostre centre cerquem metodologies que milloren la nostra qualitat educativa i per açò, treballem el mètode ABN en el segon cicle d’Educació Infantil. Donats els bons resultats obtinguts aquest curs, l’algorisme ABN s’implantarà en el primer curs d’Ed. primària.

Aquest mètode utilitza una metodologia oberta i basada en nombres. Per a açò són essencials, a més dels materials elaborats pels docents, objectes quotidians. D’aquesta manera les matemàtiques deixen de ser abstractes per a cobrar sentit a partir de la manipulació, per la qual cosa l’alumne aprèn més ràpid i es motiva constantment. A més, afavoreix la inclusió i l’atenció a la diversitat, ja que cada xiquet avança al seu propi ritme.

Els objectius bàsics que pretenem aconseguir són els següents:

Motivar i estimular a l’alumnat per a l’aprenentatge de les Matemàtiques, fent-ho protagonista del mateix i gaudint de les activitats.
Millorar i facilitar la capacitat de càlcul mental dels alumnes.
Treballar la resolució de problemes aplicables a situacions de la vida quotidiana.
Desenvolupar la capacitat de comunicació oral en el procés seguit per a la resolució de problemes i càlculs.
Aquesta metodologia es basa en la col·laboració de tota la comunitat educativa. ja que les famílies són un eix essencial en l’educació dels xiquets, es convoquen reunions i jornades de formació amb l’objectiu que adquirisquen les nocions bàsiques per a poder reforçar els continguts treballats en l’aula. Aquests cursos i jornades de formació són realitzades per una mestra acreditada com a formadora en aquest mètode per l’Associació ABN.