D’entre els cinc alumnes de cicles presentats com a candidats a ser beneficiaris d’una beca Erasmus+, els alumnes seleccionats per a aquest projecte van ser Marta Gonzálvez Moreno i Mihail Stratulat.
Ambdós començaran les seues pràctiques formatives en empreses de Bergerac (França) en el mes de març. Estaran acompanyats durant la primera setmana per les professores del Cicle Formatiu Gestió Administrativa, Sara Segura, Elena López i Ángela Martínez. Aquestes, a més, realitzaran un període d’observació en el Lycèe Profesionnel Jean Capelle, que actua com a soci d’acollida.

Related posts

Leave a Comment